Ontmoeting geeft verbinding

Kleurrijke Ouderkringen

Elke maandagochtend kunnen ouders die nieuw zijn in Nederland met elkaar in gesprek gaan over alles wat hen bezighoudt als ouder in een voor hen nieuw land.

Hoe kijkt iedereen naar de Nederlandse cultuur?
Hoe anders is het hier op school?
Wat neem je mee van je eigen cultuur? Wat laat je achter?
Hoe groeien je kinderen op in Nederland en waaraan hebben zij behoefte?

Door met elkaar in gesprek te gaan over opvoedingsvragen, leer je als ouder van elkaar. Door alles in het Nederlands te bespreken, oefenen we tegelijkertijd de taal. Niets moet en alle mag. We bieden elkaar steun op veel vlakken. We hopen dat het vooral een plek is waar men elkaar ziet, hoort en inspireert. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn als ouder!

Tijd: 09:00 tot 11:00