Ontmoeting geeft verbinding

Ontmoetingsplaats

El'sina biedt ruimte om elkaar te ontmoeten. Els Nuisker heeft verschillende initiatieven ontwikkeld in de vorm van gesprekskringen. 

In onderstaande blokken vind je verdere informatie.

Kleurrijke Ouderkringen

Elke maandagochtend kunnen ouders die nieuw zijn in Nederland met elkaar in gesprek gaan over alles wat hen bezighoudt als ouder in een voor hen nieuw land.

Zilver met een goudenrand

Aan de hand van thema's delen wij ervaringen door te vragen naar herinneringen. Maar ook zaken uit de actualiteit die ons bezighouden kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Vrouw en werk

Maandelijkse gespreksgroep.

Elke laatste woensdagavond van de maand komt de groep  bij elkaar.