Nieuws vanuit El'sina

Inschrijving Zomerschool

In 2017 organiseren we opnieuw de zomerschool. In week 34, van 21 tot en met 25 augustus zijn leerlingen van de basisschool, groep 3 t/m 8 van harte welkom.  Inmiddels hebben zich een groot aantal kinderen ingeschreven. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij.
Geïnteresseerd? Print dan het inschrijfformulier of vraag informatie via ons contact formulier

 

Kwetsbaar

Op de rand van stuivend zand,
kwetsbaar, zo kwetsbaar.
Van welke kant komt de wind?
Uitgesleten, kromgebogen,
houvast voor een kind.
Droomboom, klimboom, dennenboom.
Hars aan je handen,
Wie durft er hoger?

Glinsterzand, verrimpeld land,
kwetsbaar zo kwetsbaar.
Laat de wind maar elke kant.
Boom van leven, baken van hoop.
Schuilplek, verstopplek,schaduwplek.
Niet bang zijn te blijven,
kom schrijven op zand.

Zee van zand, niemandsland,
kwetsbaar, zo kwetsbaar.
Wie kent het kind in de wind?
Wie ziet de boom overleven,
wortels open en bloot
Samenboom, namenboom, tranenboom.
Maak mijn hart vast aan jou stam
het doet zeer.

Stijni Stoeckart

De Boom als inspiratie bron

Het beeldmerk van El'sina is een boom. De kinderen die wij begeleiden mogen in de beschutting van de boom elkaar ontmoeten en ervaren dat je kunt groeien aan de ontmoeting met jezelf en met anderen, juist omdat we zo verschillend zijn. Dat geldt eigenlijk voor alle ontmoeting in El’sina. Of je nu komt om coaching te ontvangen of om deel te nemen aan een gespreksgroep. Of je puber bent of volwassen. Een echte ontmoeting is waardevol. weet je welkom

Op deze plaats vindt u verhalen en gedichten over bomen ter inspiratie

Kringloop

De boom is de aarde dankbaar

Dat hij diep in haar wortelt
De vogel is dankbaar de boom
Dat hij hoog in haar nestelt.

Dankbaar het water de wolken
Dat het mag vallen en stromen
En de mensen dat zij het drinken
Dat wij leven dat het nog stroomt
Dat wij drinken.

Dankbaar en blij zijn wij voor alle verbinding, die ook dit jaar is ontstaan.
Zoveel diversiteit.
Verscheidenheid is onze kracht.

 

De Tao van de boom

Hoei-tse zei tegen Tsjoeang-tse: “Ik heb een grote boom waar geen houtzager iets mee kan beginnen. De stam en de takken zijn krom en weerbarstig, een en al hobbels en knoesten. Geen timmerman zou hem een blik waardig keuren”.
“U klaagt dat u uw boom niet kan gebruiken als timmerhout. Maar u zou gebruik kunnen maken van de schaduw die hij biedt, kunnen rusten onder zijn beschuttende takken, er omheen kunnen wandelen om zijn uiterlijk en karakter te bewonderen. De bijl zal hem niet bedreigen, dus wat kan zijn bestaan dan nog in gevaar brengen? Hij is slechts nutteloos voor u omdat u er iets anders van wilt maken en hem niet op zijn eigen wijze wilt benutten.”

Fragment uit: Tao van Poeh, Benjamin HoffSeptember 2016, Onderwijs centraal.

Wij kunnen met tevredenheid terugkijken naar de Zomerschool. Met veel enthousiasme hebben de kinderen, waarvan enkelen al 6 jaar meedoen, aan de activiteiten deelgenomen. Iedere dag stond er een ander thema centraal: kennismaken, kunst, spreekwoorden en gezegden, natuur, en eten en drinken. Er is gewerkt met taal, creatieve werkvormen en sport en spel. De tuin is intensief gebruikt, waarbij het mooie weer ons heeft geholpen.

Nu de scholen weer zijn begonnen, zijn ook de onderwijsactiviteiten van 'De Boomhut" weer gestart. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben.  Ook de huiswerkbegeleiding, die wordt georganiseerd door Pieter Buis is gestart. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Voor de andere activiteiten verwijzen wij graag naar onze agenda.