Groep 8 onderweg naar voortgezet onderwijs

De Boomhut ondersteunt een grote groep leerlingen.  De groep 8 van de cursus 2018 - 2019 'op weg naar V.O.' is klaar en wij hopen een bijdrage geleverd te hebben aan het groeien van leerlingen tot zelfstandige, betrokken wereldburgers, die beseffen dat verschillend zijn mag en dat iedereen evenveel waard is.

Ik mag zijn wie ik ben.
Ik durf initiatief te nemen.
Ik mag anders denken en kritisch zijn.
Ik mag fouten maken, daar leer ik van.
Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag.
Ik toon belangstelling voor de wereld.
Ik zorg voor de natuur en het milieu.
Ik ben aardig en zorg goed voor mijzelf.
En ben ook zorgzaam voor andere mensen.