Nieuws vanuit El'sina

September 2016, Onderwijs centraal.

Wij kunnen met tevredenheid terugkijken naar de Zomerschool. Met veel enthousiasme hebben de kinderen, waarvan enkelen al 6 jaar meedoen, aan de activiteiten deelgenomen. Iedere dag stond er een ander thema centraal: kennismaken, kunst, spreekwoorden en gezegden, natuur, en eten en drinken. Er is gewerkt met taal, creatieve werkvormen en sport en spel. De tuin is intensief gebruikt, waarbij het mooie weer ons heeft geholpen.

Nu de scholen weer zijn begonnen, zijn ook de onderwijsactiviteiten van 'De Boomhut" weer gestart. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben.  Ook de huiswerkbegeleiding, die wordt georganiseerd door Pieter Buis is gestart. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Voor de andere activiteiten verwijzen wij graag naar onze agenda.