Nieuws vanuit El'sina

2014

Maart 2014

Op zaterdag 8 Maart was het internationale vrouwendag. Evenals voorgaande jaren besteedden El’sina en Stichting Welzijn Diemen samen met anderen in Diemen hier graag aandacht aan. Het initiatief lag dit jaar ook bij Margriet van de Valk, Taaltips. Wij nodigden Diemenaren uit in De Ontmoeting, het kerkgebouw aan de Schoolstraat 8. Het motto die dag was:

"Elf! Het hoeft niet altijd zelf, twee keer één is leuker dan alleen!"

Alleen waren we zeker niet. Ongeveer 60, meest, vrouwen hebben samen contacten gelegd en informatie gedeeld. Aan het eind heeft iedereen een gedicht van 11 woorden gemaakt, een ‘elfje’. Deze vorm van samen met taal spelen was een aanzet om te komen tot een periodiek taal ontmoeting punt (TOP) in El’sina.

Als u behoefte heeft aan een activiteit, die wij niet bieden, of als u ruimte zoekt om uw ideeën gestalte te geven, maak dan eens een afspraak om de mogelijkheden te onderzoeken.

Als je even helemaal afstand neemt en volop geniet van de natuur en haar levenskracht in alle dingen is de confrontatie met “de wereld” wel weer wennen. Maar vergeet niet:

De wortels van de boom zijn het diepst waar de wind het sterkst is.