Werkplaats voor onderwijsactiviteiten

Zomerschool

Waarom een zomerschool?


Gedurende de zes weken zomervakantie blijkt bij veel leerlingen de stof die zij geleerd hebben weer weggezakt.

Tijdens de zomerschool spelen de kinderen in de grote tuin bij El’sina. Heel duidelijk is de vooruitgang waar te nemen in hun motorische ontwikkeling. Spelen en leren worden afgewisseld. In de loop van de week vormt zich een groep. Er wordt samen geluncht en veel gelachen. Wij bieden in samenwerking met de school van de leerling een programma aan voor de cognitieve ontwikkeling.

In 2017 vond de zomerschool voor het zevende jaar plaats. jaarlijks nemen 15 tot 20 leerlingen deel. We zagen vertrouwde en nieuwe gezichten. Uit onderzoek is gebleken dat deze vorm van verlengde schooltijd een positief effect heeft op de leerprestaties van kinderen.

Sinds 2018 organiseren we geen zomerschool meer.  Wij ervaren de organisatie en uitvoering van de zomerschool als zeer intensief en gebruiken de vakantietijd nu om energie op te doen voor het nieuwe seizoen.