Werkplaats voor onderwijsactiviteiten

Op weg naar het voortgezet onderwijs

De leerlingen van groep 8, en hun ouders, staan voor een belangrijke verandering in het leven. De kinderen verlaten de vertrouwde basisschool en zetten de eerste stappen naar zelfstandigheid binnen het voortgezet onderwijs. in samenwerking met school en de ouders, willen wij de leerlingen vanaf groep 7 voorbereiden op deze grote verandering.

Het traject bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een individuele intake naar de talenten en de leerstijl van het kind. Doel hiervan is om de leerling zijn / haar sterke kanten te laten kennen. De uitkomst wordt in een gesprek toegelicht aan de ouders.
  2. Bijeenkomsten in groep 7 en groep 8. Er worden in groepsverband verschillende thema’s verkend. Dit laatste gebeurt aan de hand van actuele teksten. Door middel waarvan leerlingen hun woordenschat vergroten en kritisch leren lezen. Zo krijgen zij inzicht in allerlei zaken. Het gevolg hiervan is dag zij hun eigen mening leren te vormen. Dit help hen bij het maken van de stap naar het voortgezet onderwijs .
  3. Eenmaal op de middelbare school komt de groep leerlingen weer bij elkaar om de start op hun nieuwe school verder te begeleiden en praktijkervaringen te delen.

Aanmelding gebeurt in overleg met de school. De eigen bijdrage per leerling bedraagt € 40,— (excl. BTW). De overige kosten worden gesubsidieerd door de gemeente Diemen. Voorwaarde is dat de leerling op een basisschool zit in Diemen

IK MAG ZIJN WIE IK BEN

Ik mag zijn wie ik ben.
Ik durf initiatief te nemen.
Ik mag anders denken en kritisch zijn.
Ik mag fouten maken, daar leer ik van.
Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag.
Ik toon belangstelling voor de wereld.
Ik zorg voor de natuur en het milieu.
Ik ben aardig en zorg goed voor mijzelf.
En ben ook zorgzaam voor andere mensen.