Werkplaats voor onderwijsactiviteiten

Begeleiding basisschoolleerlingen en hun ouders

Leerlingen die moeite hebben met het verwerken van leerstof ontvangen wekelijks in kleine groepen ondersteuning. In overleg met de ouders wordt er aansluiting gezocht met de school.

Ouders worden begeleid bij de ontwikkeling van hun kind.