Werkplaats voor onderwijsactiviteiten

Op weg naar het voortgezet onderwijs

De leerlingen van groep 8, en hun ouders, staan voor een belangrijke verandering in het leven. De kinderen verlaten de vertrouwde basisschool en zetten de eerste stappen naar zelfstandigheid binnen het voortgezet onderwijs. in samenwerking met school en de ouders, willen wij de leerlingen vanaf groep 7 voorbereiden op deze grote verandering.

Het traject bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een individuele intake naar de talenten en de leerstijl van het kind. Doel hiervan is om de leerling zijn / haar sterke kanten te laten kennen. De uitkomst wordt in een gesprek toegelicht aan de ouders.
  2. Bijeenkomsten in groep 7 en groep 8. Er worden in gezamenlijkheid verschillende thema’s verkend.
  3. Eenmaal op de middelbare school komt de groep leerlingen weer bij elkaar om de start op hun nieuwe school verder te begeleiden en praktijkervaringen te delen.

Aanmelding gebeurt in overleg met de school. De eigen bijdrage per leerling bedraagt € 40,— (excl. BTW). De overige kosten worden gesubsidieerd door de gemeente Diemen. Voorwaarde is dat de leerling op een basisschool zit in Diemen